2989 5592 maria@tidtilliv.dk

Wellness for sjæl og krop

  Værdighed – burde være en rød tråd igennem hele livet Værdighed hvad er det? For mig betyder værdighed, at man har en selvkontrol og selvbestemmelse over sit liv og virke. For tiden bliver der skrevet meget om de ældres tabte værdighed. Hvilket er rigtig...